Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 16 sierpnia 2017 15:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn. Cześć 1 – Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz Część 2 – Przebudowa budynku byłej mleczarni (…)

  przeczytaj całość »

 2. 16 sierpnia 2017 10:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  1.Wykonanie ciągu pieszo jezdnego przy drodze gminnej w miejscowości Fanisławiczki oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Fanisławice Nr 568, gm. Łopuszno, polegające na utwardzeniu pobocza na powierzchni ok. 186 m2 kostką betonową wraz z robotami (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 sierpnia 2017 15:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn. Cześć 1 – Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz Część 2 – Przebudowa budynku byłej mleczarni (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 sierpnia 2017 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (…)

  przeczytaj całość »

 5. 4 sierpnia 2017 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

  Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

  Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, (…)

  przeczytaj całość »

 6. 25 lipca 2017 10:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie