Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 14 grudnia 2017 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

  OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

  OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania, oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 grudnia 2017 16:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 147/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 Gminy Łopuszno

  Uchwała Nr 147/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 Gminy Łopuszno

  przeczytaj całość »

 3. 8 grudnia 2017 14:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 r., (…)

  przeczytaj całość »

 4. 6 grudnia 2017 15:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Oferta pracy

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT

  Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie