Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lipca 2017 14:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

DECYZJA

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno Obr. Jasień jako działki nr:187,191,193,307,326,370 o łącznej pow. 1,1300 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego , będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie