Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lipca 2017 14:58 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

DECYZJA STAROSTY KIELECKIEGO

DECYZJA

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Gnieździska jako działki nr: 931, 1022, 1080, 1088 o łącznej pow. 1,7100 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego , będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie