Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 grudnia 2017 12:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

II Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn„Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie” (50 RLM i 30 RLM)

Odpowiedzi na zapytania

Pytanie 1

W opublikowanej dokumentacji przetargowej nie zostały załączone mapy z oznaczeniem działek, na których planowana jest budowa oczyszczalni ścieków. Wobec tego prosimy o załączenie map do dokumentacji przetargowej?


Odpowiedź

Mapa do działki Nr 753/11 i 753/18 stanowi załącznik Nr 1 niniejszej odpowiedzi.

Ukształtowanie terenu na działkach 753/11 i 753/18 wyklucza odprowadzenie ścieków oczyszczonych w postaci drenażu, w obrębie tych działek. Powstała koncepcja zawarta w Programie Funkcjonalno Użytkowym wskazuje na konieczność odprowadzenia ścieków oczyszczonych, z tej oczyszczalni do najbliższego cieku wodnego. Zaprojektowanie odprowadzenia ścieków oczyszczonych poza obręb działki będzie zadaniem Wykonawcy.


Pytanie 2

Prosimy o zaznaczenie na w/w mapach, do którego cieku wodnego mają zostać odprowadzone ścieki z oczyszczalni ścieków do 50 RLM?

Odpowiedź

Zaprojektowanie i wykonanie zadania powinno być zgodne z Programem Funkcjonalno Użytkowym i jest to zadaniem Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzyskał pozwolenie od właścicieli działek, przez które będzie przebiegał rurociąg odprowadzający ścieki z oczyszczalni?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 4

Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi gruntów objętych Inwestycja?

Odpowiedź

Dla działki o nr ewid. 753/11 i 753/18 w miejscowości Lasocin.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie