Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 kwietnia 2018 15:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców 4

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

1.treść pkt. 3.7SIWZ zostaje wykreślona.

2.treść pkt. 23.1.2SIWZ zostaje wykreślona.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy. Zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie internetowej w dniu 20.04.2018 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie