Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2017 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Znak sprawy GI.271.40.2017
Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie (działki nr 432, 499), długość 662,00 mb;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T
(działki nr 414, 416), długość 338,00 mb;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów (działka nr 1/2), długość 201,00 mb;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy (część działki nr 129), długość 190,00 mb;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki (działka nr 527), długość 420,00 mb;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap (część działki nr 185), długość 910,00 mb;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap (działka nr 427/22), długość 143,00 mb;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra (część działki nr 56/2), długość 162,00 mb;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska (działka nr 266/2 oraz część działki nr 317- skrzyżowanie),długość 191,00 mb;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek (działka nr 170), długość 710,00 mb;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej dz. ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno ul. Spacerowa, długość 352,00 mb;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały, (działka Nr 51/2, i 84/2 obręb Eustachów) długość 822,00 mb;

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 20115 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.11.2017 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie (działki nr 432, 499), długość 662,00 mb – 131.066,86 zł brutto;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T
(działki nr 414, 416), długość 338,00 mb – 61.757,39 zł brutto;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów (działka nr 1/2), długość 201,00 mb – 43.301,99 zł brutto;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy (część działki nr 129), długość 190,00 mb – 39.728,70 zł brutto;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki (działka nr 527), długość 420,00 mb – 72.345,53 zł brutto;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap (część działki nr 185), długość 910,00 mb – 179.442,60 zł brutto;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap (działka nr 427/22), długość 143,00 mb – 103.753,77 zł brutto;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra (część działki nr 56/2), długość 162,00 mb – 27.672,77 zł brutto;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb – 36.550,80 zł brutto;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska (działka nr 266/2 oraz część działki nr 317- skrzyżowanie),długość 191,00 mb – 51.248,25 zł brutto;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek (działka nr 170), długość 710,00 mb – 145.926,03 zł brutto;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej dz. ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno ul. Spacerowa, długość 352,00 mb – 126.266,65 zł brutto;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały, (działka Nr 51/2, i 84/2 obręb Eustachów) długość 822,00 mb – 206.543,80 zł brutto;

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu udzielonej rękojmi:

Oferta Nr 1 złożona przez:

AGLET Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie – 164.997,58 zł brutto;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T – 95.312,77 zł brutto;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów – 75.071,77 zł brutto;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy – 79.067,92 zł brutto;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki – 99.202,60 zł brutto;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap – 185.093,62 zł brutto;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap – 185.500,25 zł brutto;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra – 69.132,94 zł brutto;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, – 60.796,29 zł brutto;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska – 88.293,73 zł brutto;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek – 168.709,70 zł brutto;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa – 197.512,79 zł brutto;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały – 230.100,16 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi na wszystkie części: 48 miesięcy

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie– 183.107,97 zł brutto;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 94.891,55 zł brutto;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów – 116.326,76 zł brutto;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy – 115.888,14 zł brutto;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki – 107.820,88 zł brutto;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap – 222.941,13 zł brutto;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap – 217.761,94 zł brutto;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra – 40.776,79 zł brutto;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T wmsc. Fanisławiczki, – 143.884,17 zł brutto;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska – 102.334,22 zł brutto;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek – 180.974,02 zł brutto;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa – 186.820,38 zł brutto;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały – 285.513,20 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi na wszystkie części: 48 miesięcy

Oferta Nr 3 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki – 73.856,64 zł brutto;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra – 28.910,68 zł brutto;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T wmsc. Fanisławiczki, – 34.112,14 zł brutto;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska – 53.751,85 zł brutto;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek – 137.692,93 zł brutto;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały – 203.384,68 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi na wszystkie części: 48 miesięcy

Oferta Nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie– 131.520,05 zł brutto;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 68.638,74 zł brutto;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów – 48.803,40 zł brutto;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy – 51.720,89 zł brutto;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki – 80.900,18 zł brutto;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap – 174.254,72 zł brutto;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap – 150.817,10 zł brutto;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra – 30.325,16 zł brutto;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, – 33.820,54 zł brutto;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska – 62.414,78 zł brutto;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek – 141.076,14 zł brutto;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa – 155.404,97 zł brutto;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały – 216.249,38 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi na wszystkie części: 48 miesięcy

Oferta Nr 5 złożona przez:

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o.

Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej

Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie– 157.890,00 zł brutto;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 74.068,41 zł brutto;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów – 50.459,03 zł brutto;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy – 48.619,93 zł brutto;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap – 193.444,81 zł brutto;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap – 144.449,70 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi na wszystkie części: 48 miesięcy

Oferta Nr 6 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 118.641,47 zł brutto;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów – 69.187,32 zł brutto;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy – 67.311,14 zł brutto;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki – 117.739,91 zł brutto;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra – 41.291,59 zł brutto;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, – 53.393,99 zł brutto;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska – 75.150,39 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi na wszystkie części: 48 miesięcy

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie