Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje

 1. 18 czerwca 2019 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz (…)

  przeczytaj całość »

 2. 18 czerwca 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 czerwca 2019 13:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
  (tekst (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 maja 2019 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY W ŁOPUSZNIE O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁOPUSZNO ZA 2018 ROK

  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY W ŁOPUSZNIE O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁOPUSZNO ZA 2018 ROK

  Zgodnie z przepisem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
  w (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 maja 2019 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach 09.05.2019 r (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 maja 2019 15:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach 09.05.2019 r (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie