Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Opinie RIO

 1. 18 września 2018 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 106/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łopuszno za I półrocze 2018 r

  Uchwała Nr 106/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łopuszno za I półrocze 2018 r

  przeczytaj całość »

 2. 23 kwietnia 2018 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 48/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17.04.2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

  Uchwała Nr 48/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17.04.2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

  przeczytaj całość »

 3. 11 grudnia 2017 16:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 147/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 Gminy Łopuszno

  Uchwała Nr 147/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 Gminy Łopuszno

  przeczytaj całość »

 4. 11 maja 2017 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 43/2017 RIO Kielce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

  Uchwała Nr 43/2017 RIO Kielce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie