Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Uchwały 2017

 1. 5 kwietnia 2017 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2017 rok

  UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2017 rok

  przeczytaj całość »

 2. 5 kwietnia 2017 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXIV/209/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  UCHWAŁA NR XXIV/209/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie