Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zamówienia poniżej 30 000 euro

 1. 26 października 2018 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn:

  Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

  przeczytaj całość »

 2. 18 października 2018 18:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

  ,,Zakup, dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Czartoszowy’’

  1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (…)

  przeczytaj całość »

 3. 3 października 2018 13:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Protokół oceny ofert

  Protokół oceny ofert

  Zadanie Nr 1 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Urzędu Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2018/2019”

  Zadanie Nr 2 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Gminnego (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 września 2018 11:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zamówienie pod nazwą: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku2018”

  Wójt Gminy Łopuszno informuje o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie