Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zamówienia poniżej 30 000 euro

 1. 30 sierpnia 2017 15:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Protokół oceny ofert

  Protokół oceny ofert

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.

  Cześć 1 – Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

  Część 2 – Przebudowa (…)

  przeczytaj całość »

 2. 22 sierpnia 2017 11:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

  Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

  Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 21 sierpnia 2017 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania

  Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

  Cześć 1 – Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

  Część 2 – Przebudowa (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie