Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia 2017

 1. 26 kwietnia 2017 18:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: "Edukacja kluczem do przyszłości" "Gimnazjum bez barier"

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: "Edukacja kluczem do przyszłości" "Gimnazjum bez barier"

  przeczytaj całość »

 2. 31 marca 2017 14:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą:

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą:

  przeczytaj całość »

 3. 31 marca 2017 14:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łopuszno odrębnymi ustawami na 2017 rok

  Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łopuszno odrębnymi ustawami na 2017 rok

  przeczytaj całość »

 4. 31 marca 2017 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno

  Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie