Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia 2018

 1. 30 marca 2018 14:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zasad kwalifikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych oraz klasach dotychczasowego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno

  Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zasad kwalifikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych oraz klasach dotychczasowego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno

  przeczytaj całość »

 2. 30 marca 2018 14:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: "Gimnazjum bez barier" oraz "Edukacja kluczem do przyszłości"

  Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: "Gimnazjum bez barier" oraz "Edukacja kluczem do przyszłości"

  przeczytaj całość »

 3. 30 marca 2018 14:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łopuszno odrębnymi ustawami na 2018 rok

  Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łopuszno odrębnymi ustawami na 2018 rok

  przeczytaj całość »

 4. 30 marca 2018 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 2018/2019

  Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 2018/2019

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie