Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia 2018

  1. 17 maja 2018 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Zarządzenie

    Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Snochowice od km roboczego 0+000 do km 0+999 Nr ewidencyjny działki: 98/3, położonej na gruntach wsi Snochowice, gmina Łopuszno

    Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Snochowice od km roboczego 0+000 do km 0+999 Nr ewidencyjny działki: 98/3, położonej na gruntach wsi Snochowice, gmina Łopuszno

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie