Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2017 12:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM i 30RLM)


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631867-N-2017
Data: 12/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: co najmniej dwie roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegającą na budowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości 20 m3/dobę
W ogłoszeniu powinno być: co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającą na budowie, rozbudowie, oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 5 m3/dobę;

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie