Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2018 13:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Protokół oceny ofert

Zadanie Nr 1 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Urzędu Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2018/2019”

Zadanie Nr 2 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w sezonie grzewczym 2018/2019”

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

Zadanie Nr 1 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Urzędu Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2018/2019”

Zadanie Nr 2 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w sezonie grzewczym 2018/2019”

1.Postepowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.2.W dniu 26.08.2016 r. zwrócono się za pomocą poczty elektronicznej do czterech wykonawców oraz zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 03 października 2018 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Zadanie Nr 1

Cena brutto

za 1 m-c

Zadanie Nr 2

Cena brutto

za 1 m-c

Zakład Instalacji Sanitarnych i Urządzeń Energetyki Cieplnej Wiesław Salwa

ul. Kruszcowa 7/9, 25-705 Kielce

7.250,00 zł

3.250,00 zł

Firma Handlowo-Usługowa „AUTO-MAX” Renata Świderska ul. Częstochowska 25, 26-065 Piekoszów

5.500,00 zł

2.500,00 zł

4.Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

Firma Handlowo-Usługowa „AUTO-MAX” Renata Świderska ul. Częstochowska 25, 26-065 Piekoszów

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie