Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 października 2017 11:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad Sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6.Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.

8.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno.

11.Interpelacje radnych.

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie