Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 listopada 2017 09:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/172/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radoszyce.

10. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok:

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

12. Interpelacje radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie