Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2017 12:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 14.00 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/194/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2018 rok”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2018 rok”.

14. Interpelacje radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie