Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2017 14:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku.

8. Wnioski i interpelacje radnych.

9. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie