Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 kwietnia 2018 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr 48/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17.04.2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie