Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 14:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 2017-10-24 znak: ZP.271.31.2017

Zamawiający – Gmina Łopuszno informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, zgodnie z zapisem zawartym w ogłoszeniu dotyczącym Zapytania ofertowego z dnia 2017-10-24., w ramach projektu pod nazwą:

Inżyniera kontraktu dla zadań:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno”

2. „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie”

Uzasadnienie:

Bez podania przyczyny

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie