Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 marca 2017 14:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Skarbnik

  Skarbnik

  Skarbnik Gminy

  Teresa Poświat

  Telefon: 0413914001, 0413914054, 0413914255

  Telefaks: wew. 10

  przeczytaj całość »

 2. 24 marca 2017 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Zastępca Wójta

  Zastępca Wójta

  Zastępca Wójta Gminy

  Wiesław Gałka

  Telefon: 0413914009

  Telefaks: 0413914001, 0413914054, 0413914255 wew. 10

  E-mail:

  przeczytaj całość »

 3. 24 marca 2017 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Sekretarz

  Sekretarz

  Sekretarz Gminy

  Małgorzata Barcicka

  Telefon: 0413914001, 0413914054, 0413914255 wew. 13

  Telefaks: wew. 10

  E-mail:

  przeczytaj całość »

 4. 23 marca 2017 16:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Dostęp do informacji nieogłoszonych

  Dostęp do informacji nieogłoszonych

  Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustaw z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na (…)

  przeczytaj całość »

 5. 23 marca 2017 16:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wykaz telefonów

  Wykaz telefonów

  Urząd Gminy w Łopusznie

  ul. Konecka 12

  26 – 070 Łopuszno

  NIP: 658-14-92-946

  REGON: 00054528300000

  e-mail:

  przeczytaj całość »

 6. 21 marca 2017 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: „Edukacja kluczem do przyszłości" „Gimnazjum bez barier")

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: „Edukacja kluczem do przyszłości" „Gimnazjum bez barier")

  Wójt Gminy Łopuszno, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie