Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 08:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuje się, że w dniach od 27.07.2018 r. do 28.08.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującą nieruchomość oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 33 o pow. 0,0767 ha, nr 53 o pow. 0,1948 ha, nr 73 o pow. 0,1869 ha, nr 308 o pow. 0,3355 ha, nr 560 o pow. 0,1481 ha położone w obrębie Sarbice Pierwsze stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.1.2018.DG z dnia 22.03.2018 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie