Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 27.07.2018 r. do 28.08.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
nr 96 o pow. 0,3200 ha, nr 97 o pow. 1,7400 ha, nr 191 o pow. 0,2800 ha, nr 232 o pow. 0,1000 ha, nr 233 o pow. 0,5500 ha, nr 243 o pow. 0,3500 ha, nr 277 o pow. 0,3400 ha, nr 278 o pow. 0,9600 ha, nr 279 o pow. 0,0800 ha, nr 297 o pow. 0,0700 ha, nr 300 o pow. 0,1100 ha, nr 303 o pow. 0,5000 ha, nr 313 o pow. 0,0800 ha, nr 368 o pow. 0, 2900 ha, nr 395 o pow. 0,5800 ha, nr 447 o pow. 0,7400 ha, nr 448 o pow. 0,6700 ha, nr 449 o pow. 0,1400 ha, nr 464 o pow. 0,0700 ha, nr 497 o pow. 0,5000 ha, nr 519 o pow. 0,6100 ha, nr 520 o pow. 0,2900 ha, nr 521 o pow. 0,7500 ha, nr 544 o pow. 0,3500 ha, nr 565 o pow. 0,7800 ha, nr 605 o pow. 1,3700 ha, nr 615 o pow. 0,3100 ha, nr 645 o pow. 0,3400 ha, nr 699 o pow. 1,1000 ha, nr 728 o pow. 0,1800 ha, nr 742 o pow. 0,0300 ha, nr 762 o pow. 0,0100 ha, nr 788 o pow. 0,0400 ha, nr 790 o pow. 0,0500 ha, nr 794 o pow. 0,7400 ha, nr 799 o pow. 0,0400 ha, nr 826 o pow. 0,2900 ha, nr 868 o pow. 0,4900 ha, nr 901 o pow. 0,0700 ha, nr 924 o pow. 0,3300 ha, nr 1112 o pow. 1,3600 ha, nr 1120 o pow. 0,2100 ha, nr 1142 o pow. 0,7600 ha, nr 1146 o pow. 0,2700 ha, nr 1166 o pow. 0,4500 ha, nr. 1246 o pow. 0,7100 ha, nr 1256 o pow. 0,1400 ha, nr 1264 o pow. 0,2500 ha, nr 1265 o pow. 0,2400 ha, nr 1713 o pow. 0,2600 ha, nr 1715 o pow. 0,5300 ha, nr 2.367 o pow. 1, 3400 ha położone w obrębie /0010/ Ewelinów stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.41.2017.DG.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie