Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lipca 2019 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach 16.07.2019 r. do 19.08.2019 r.. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
nr 2 o pow. 0,0700 ha, nr 3 o pow. 0,3000 ha, nr 72 o pow. 0,3200 ha, nr 100 o pow. 0,4000 ha, nr 101 o pow. 0,1700 ha, nr 116 o pow. 0,2400 ha, nr 135 o pow. 0,1800 ha, nr 169 o pow. 0,1900 ha, nr 170 o pow. 0,3500 ha, nr 171 o pow. 0,2300 ha, nr 178 o pow. 0,1200 ha, nr 185 o pow. 0,0800 ha, nr 199 o pow. 0,0200 ha, nr 209 o pow. 0,0400 ha, nr 214 o pow. 0,2000 ha, nr 226 o pow. 0,2500 ha, nr 236 o pow. 0,4400 ha, nr 261 o pow. 0,2500 ha, nr 300 o pow. 0,4400 ha, nr 344 o pow. 0,5100 ha, nr 382 o pow. 0,1500 ha, nr 419 o pow. 0,0900 ha, nr 425 o pow. 0,4200 ha, nr 445 o pow. 0,0600 ha, nr 449 o pow. 0,2200 ha, nr 477 o pow. 0,1200 ha, nr 478 o pow. 0,4000 ha, nr 511 o pow. 0,3400 ha, nr 557 o pow. 1,0400 ha, nr 565 o pow. 0,1700 ha, nr 579 o pow. 0,6200 ha, nr 605 o pow. 0,0600 ha, nr 607 o pow. 0,0300 ha, nr 615 o pow. 0,0300 ha, nr 619 o pow. 0,0300 ha, nr 623 o pow. 0,3000 ha, nr 630 o pow. 0,0800 ha, nr 634 o pow. 0,0600 ha, nr 645 o pow. 0,0300 ha, nr 647 o pow. 0,3500 ha, nr 663 o pow. 0,1500 ha, nr 665 o pow. 0,0800 ha, nr 673 o pow. 0,2900 ha,nr 690 o pow. 0,0200 ha, nr 708 o pow. 0,3400 ha, nr 715 o pow. 0,0600 ha, nr 751 o pow. 0,0200 ha, położone w obrębie /0021/ Lasocin stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego Zn. GN-I.6620.5.6.2018.DG z dnia 18.10.2018 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie