Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lipca 2019 10:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 16.07.2019 r. do 19.08.2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 7 o pow. 0,0700 ha, nr 58 o pow. 0,7200 ha, nr 72 o pow. 0,2000 ha, nr 80 o pow. 0,2700 ha, nr 100 o pow. 0,3000 ha, nr 121 o pow. 0,2400 ha, nr 137 o pow. 0,1100 ha, nr 157 o pow. 0,3400 ha, nr 174 o pow. 0,1500 ha, nr 178 o pow. 0,4100 ha, nr 203 o pow. 0,1800 ha, nr 204 o pow. 0,4000 ha, nr 229 o pow. 0,1300 ha, nr 243 o pow. 0,2200 ha, nr 255 o pow. 2,1000 ha, nr 256 o pow. 0,2100 ha, nr 295 o pow. 0,0600 ha, nr 297 o pow. 0,1700 ha, nr 337 o pow. 0,3400 ha, nr 388 o pow. 0,0300 ha, nr 394 o pow. 0,6400 ha, nr 407 o pow. 0,1200 ha, nr 419 o pow. 0,7500 ha, nr 426 o pow. 0,4100 ha, nr 427 o pow. 0,0200 ha, nr 453 o pow. 0,1600 ha, nr 491 o pow. 0,1100 ha, nr 498 o pow. 0,2100 ha, nr 500 o pow. 0,0900 ha, nr 502 o pow. 1,1000 ha, nr 513 o pow. 0,2600 ha, nr 555 o pow. 0,6700 ha, nr 567 o pow. 0,2600 ha, nr 570 o pow. 0,0600 ha, nr 817 o pow. 0,0300 ha i nr 825 o pow. 0,2300 ha położone w obrębie /0040/ Rudniki, stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego
zn. GN-I.6620.5.48.2018.DG z dn. 04.03.2019 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie