Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2018 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie nr 1

Pytanie nr 1: W PW- Konstrukcja i przedmiarach na Bioreaktor, brak pokryw nakrywczych komór, natomiast w PW Technologia, jak i w opisie występują przykrycia komór z TWS. Proszę podać czy w ofercie na wykonanie Bioreaktora. należy ująć wycenę tych przykryć, jeśli tak, to w której branży

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące pokryw dla komór Reaktora biologicznego, w załączeniu przekazujemy uzupełnienie Przedmiaru robót o przedmiotową pozycję. Pozycja ta jest ujęta i opisana w branży technologicznej Projektu Budowlanego Oczyszczalni Ścieków. Wykonanie przykryć reaktora należy uwzględnić w cenie reaktora.


Pytanie nr 2

Mając na uwadze przeprowadzenie rzetelnej wyceny zwracamy się z prośbą o zmianę terminu przetargu. Zakres rzeczowy wyposażenia technologicznego budowanej oczyszczalni jest bardzo złożony i wymaga pozyskania wielu ofert od dostawców urządzeń. Wnioskowany termin: 02.07.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie