Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2018 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców nr 1

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W związku z brakiem możliwości w załączonym ogłoszeniu o przetargu , otwarcia załącznika z dokumentacja budowlaną/wykonawczą, proszę o naprawę tej strony i prawidłowe udostępnienie . W związku z powyższym, prosimy o przesuniecie terminu złożenia ofert o czas do prawidłowego udostępnienia dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował informację zawartą w pytaniu dotyczącą rzekomego braku możliwości otworzenia załącznika. Dokumentacja otwiera się prawidłowo, nie ma problemów technicznych z jej pobraniem ani otworzeniem. Poprawność pobierania i otwierania dokumentacji została zweryfikowana na kilku komputerach.

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie