Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 czerwca 2018 13:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców nr 2

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie, które komory obiektu nr 4a, 4b Reaktor biologiczny mają posiadać przekrycia z TWS.

Według przedmiaru należy uwzględnić w wycenie przekrycie całego reaktora, natomiast według rysunku K/4 Ob. nr 4A, 4B Reaktor biologiczny przekrycia występują na komorach KFI, KFII, KDNI, KDNII, KPDNI, KPDNII, KSI i KSII.

Odpowiedź:

Przekrycia należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową (rys. T.6.1).

Zgodnie z rysunkiem T.6.1 przekrycia występują na obiektach: KS I, KS II, KDN I, KDN II, KPDN I, KPDN II, KF I, KF II.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie