Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 października 2018 12:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców nr 2

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego jakie zostały opublikowane w dniu 19.10.2018 r. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jakie pojawiły się pomiędzy odpowiedziami na pytanie nr 36 i nr 54 dotyczącymi załączania dokumentów do oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest odpowiedź na pytanie 54,

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 36 z informacji dla wykonawców 1 z dnia 19.10.2018, która otrzymuje brzmienie:

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej kolektora słonecznego wraz z certyfikatem Solar Keymark, karty katalogowej pompy ciepła oraz karty katalogowej modułu fotowoltaicznego i falownika w celu weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń.

Odpowiedź:

Kartę katalogową kolektora słonecznego wraz z certyfikatem Solar Keymark, kartę katalogową pompy ciepła oraz kartę katalogową modułu fotowoltaicznego i falownika w celu weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie