Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2019 13:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców nr 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://bip.lopuszno.pl/lista/zamowienia-powyzej-30-000-euro dokumentację badań podłoża gruntowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie