Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 sierpnia 2019 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA dla Wykonawców nr 6

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo podał wymóg osiągnięcia dobranej mocy pomp ciepła (16, 20, 25 i 40 kW) przy temperaturze zewnętrznej „Tz= - 20 st C”. Temperatura ,,Tz= - 20 st C” jest temperaturą minimalną powietrza, przy której musi pracować pompa ciepła. Prosimy o potwierdzenie, że podane moce pomp ciepła mają być osiągnięte zgodnie z normą w punkcie pracy A7/W35.

Odpowiedź: Nie potwierdzamy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie