Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w konkursie na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie wpłynęła 1 oferta. W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie wybrana została Pani Beata Starzyk zamieszkała w Kielcach

Uzasadnienie wyboru:

Pani Beata Starzyk spełniła wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie oraz uzyskała wysoką liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.


Niniejsza informacja, zgodnie z Regulaminem zostaje umieszczona w BIP Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOK. Wymagany termin upowszechniania informacji: od 26.10.2018r. do 25.01.2019r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie