Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2017 15:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, do zatrudnienia na stanowisku ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy wybrana została Pani Magdalena Cegieła zam. Łopuszno.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Cegieła spełniła wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy i uzyskała najwyższą liczbę punktów w przeprowadzonym sprawdzianie wiedzy - teście oraz najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie