Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 października 2017 15:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości podatków i opłat

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości podatków i opłat wybrana została Pani Wioleta Maciszkiewicz zam. Eustachów Mały.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Wioleta Maciszkiewicz spełniła wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości podatków i opłat oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w przeprowadzonym sprawdzianie wiedzy - teście i najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie