Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lutego 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: „Gimnazjum bez barier” oraz „Edukacja kluczem do przyszłości”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Łopuszno, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017.1579 ze zmianami), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: „Gimnazjum bez barier” oraz „Edukacja kluczem do przyszłości” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 10:15.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 89.558,35 zł brutto.

Oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Termin dostawy

  • 1.

Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK

ul. Okulickiego 35, 37-450 Stalowa Wola

92.275,87 zł w tym:

zadanie 1 – 25.530,30 zł

zadanie 2 – 62.551,22 zł

plus powstający u Zamawiającego obowiązek podatkowy VAT w kwocie 4.194,35 zł

30 marca 2018 r.

  • 2.

Super Siódemka Lucjan Wypych

Spółka Jawna

ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

75.457,41 zł w tym:

zadanie 1 – 23.323,25 zł

zadanie 2 – 52.134,16 zł

19 marca 2018 r.

  • 3.

EGO-Product Zbigniew Sochacki

ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków

93.244,00 zł w tym:

zadanie 1 – 27.357,55 zł

zadanie 2 – 65.886,45 zł

19 marca 2018 r.

  • 4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.

K. Zawierucha, A. Ogłoza,

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

73.753,00 zł w tym:

zadanie 1 – 22.502,00 zł

zadanie 2 – 51.251,00 zł

19 marca 2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie