Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2017 12:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2017/2018”

Wójt Gminy Łopuszno na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2015.2164 ze zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4.

Postępowanie dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łopuszno w roku szkolnym 2017/2018”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.08.2016 r. o godzinie 10:15.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 – 299.227,97 zł brutto; Część 2 – 53.733,47 zł brutto; Część 3 – 68.076,67 zł brutto

Oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Doświadczenie kierowców

Czas podstawienia taboru zastępczego

  • 1.

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „Misz Tour” Stanisław Misztal, Rykoszyn 110,

26-065 Piekoszów

Część 1

325.178,04 zł

w tym:

Autobus: 243.159,84 zł

BUS: 82.018,20 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 2

69.701,44 zł

Część 3

96.037,59 zł

  • 2.

Robert Opara Przewóz Osób, Korczyn 138, 26-067 Strawczyn

Część 1

266.714,36 zł

w tym:

Autobus: 191.054,16 zł

BUS: 75.660,20 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 2

50.926,64 zł

Część 3

64.520,61 zł

  • 3.

Przewóz Osób Usługi Transportowe. Sławomir Dąbek Wincentów 41, 26-065 Piekoszów

Część 1

324.671,27 zł

w tym

Autobus: 233.751,87 zł

BUS: 90.919,40 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

  • 4.

MARIVA Marek Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów

Część 2

65.007,74 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 3

77.925,90 zł

  • 5.

„SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11,

26-065 Piekoszów

Część 1

314.620,02 zł

w tym Autobus: 237.370,32 zł

BUS: 77.249,70 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 2

55.855,03 zł

Część 3

81.468,42 zł

  • 6.

„MARCO POLO” Usługi Transportowe – Przewóz Osób Marek Miśta, ul. Żwirowa 7,

26-070 Łopuszno

Część 1

356.479,97 zł

w tym

Autobus: 262.699,47 zł

BUS: 93.780,50 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 2

89.180,30 zł

Część 3

87.712,35 zł

  • 7.

P.H.U. „DEXTUR” Marek Dudek, Lesica 68, 26-065 Piekoszów

Część 2

89.180,30 zł

Powyżej 5 lat

18 minut

  • 8.

Transport Osobowo-Towarowy

Magdalena Zaleśna

Hucisko ul. Kielecka 51

26-220 Stąporków

Część 3

97.524,24 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie