Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2018 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 8 104 000,01 zł brutto

Nr oferty

Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto PLN

Okres udzielonej gwarancji jakości (miesiące)

1

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

15 900 000,00

60 m-c

2

Lider Konsorcjum:

„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

Partner Konsorcjum:

Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”

Nowak Grzegorz

ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce

14 980 000,00

60 m-c

3

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A.

ul. Warszawska 109

28-366 Małogoszcz

15 922 350,00

60 m-c

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie