Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 sierpnia 2018 11:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Łopuszno na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579 ze zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4.

Postępowanie dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.08.2018 r. o godzinie 10:15.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 – 266.141,59 zł brutto; Część 2 – 46.593,36 zł brutto; Część 3 – 80.691,23 zł brutto

Oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Doświadczenie kierowców

Czas podstawienia taboru zastępczego

  • 1.

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „Misz Tour” Stanisław Misztal, Rykoszyn 110,

26-065 Piekoszów

Część 1

493.358,00 zł

w tym:

Autobus: 415968,80 zł

BUS: 77.389,20 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 2

156.487,80 zł

Część 3

184.726,20 zł

  • 2.

„SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11,

26-065 Piekoszów

Część 1

487.719,20 zł

w tym:

Autobus: 409.708,40 zł

BUS: 78.010,80 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 2

105.894,00 zł

Część 3

155.899,50 zł

  • 3.

„MARCO POLO” Usługi Transportowe – Przewóz Osób Marek Miśta, ul. Żwirowa 7,

26-070 Łopuszno

Część 1

466.769,80 zł

w tym

Autobus: 389.536,00 zł

BUS: 77.233,80 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

  • 4.

MARIVA Marek Jaworski,

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

Część 2

127.465,00 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

Część 3

200.022,00 zł

  • 5.

OPARKA „DVL” Opara Łukasz

Korczyn 138

26-067 Strawczyn

Część 1

508.972,00 zł

w tym Autobus: 431.272,00 zł

BUS: 77.700,00 zł

Powyżej 5 lat

15 minut

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie