Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2018 13:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia łącznie 210 330,00 zł brutto.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST

Krystyna Wiorek

ul. Wincentego Witosa 103B/47

25-561 Kielce

214 881,00 zł.

Termin wykonania zamówienia, okres rękojmia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie