Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2018 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 5 648 332,00 zł brutto.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji jakości

1

INERGIS S.A.

ul. Kisielewskiego 15/28 B

42-215 Częstochowa

5 762 680,00 zł

48 m- c

2

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12 A/1

80-297 Banino

8 894 591,98 zł

48 m-c

3

Arenella sp. z o.o.

ul. Turystyczna 78

26-067 Strawczynek

5 600 000,00 zł

48 m-c

4

FLEXIPOWER GRUP

Sp. z o.o. Sp. K.

95-054 Wola Zaradzyńska

6 114 809,21 zł

48 m-c

5

EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

7 032 637,80 zł

48 m-c

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie