Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2018 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku”


Wójt Gminy Łopuszno, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno od
1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 12:30.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 336 960,00 zł brutto.

Oferty złożyli Wykonawcy:

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena

Termin zapłaty faktury

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak

os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

842 400,00 zł

30 dni

2

"EKOM"

Maciejczyk Sp. J.

26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29

1 389 150,00

30 dni

3

ENERIS Surowce S.A.

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232A

999 459,65

30 dni

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie