Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje 2017

 1. 15 września 2017 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 15.09.2017 r (…)

  przeczytaj całość »

 2. 15 września 2017 13:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 15.09 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 11 września 2017 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc realizować będzie na terenie Gminy Łopuszno zadanie publiczne pod nazwą "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja". Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz (…)

  przeczytaj całość »

 4. 31 sierpnia 2017 10:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm.) podaję do wiadomości treść oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie (…)

  przeczytaj całość »

 5. 17 sierpnia 2017 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

  Wójt Gminy Łopuszno informuje, że wyłożony (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie