Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Uchwały 2018

 1. 29 maja 2018 09:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXIV/288/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Łopuszno w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży

  Uchwała Nr XXXIV/288/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Łopuszno w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży

  przeczytaj całość »

 2. 30 marca 2018 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2018 rok

  Uchwała Nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2018 rok

  przeczytaj całość »

 3. 30 marca 2018 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

  Uchwała Nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

  przeczytaj całość »

 4. 30 marca 2018 15:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie "Żłobek Gminny w Łopusznie"

  Uchwała Nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie "Żłobek Gminny w Łopusznie"

  przeczytaj całość »

 5. 30 marca 2018 15:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łopuszno

  Uchwała Nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łopuszno

  przeczytaj całość »

 6. 30 marca 2018 15:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie