Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia 2017

 1. 26 kwietnia 2017 18:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 2017/2018

  Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 2017/2018

  przeczytaj całość »

 2. 26 kwietnia 2017 18:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno

  Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno

  przeczytaj całość »

 3. 26 kwietnia 2017 18:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: "Edukacja kluczem do przyszłości" "Gimnazjum bez barier"

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: "Edukacja kluczem do przyszłości" "Gimnazjum bez barier"

  przeczytaj całość »

 4. 31 marca 2017 14:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą:

  Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą:

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie