Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 maja 2019 15:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Sesja Rady Gminy w Łopusznie

  Sesja Rady Gminy w Łopusznie

  Uprzejmie informujemy, że 30 maja 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  przeczytaj całość »

 2. 27 maja 2019 15:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja o udzielonych ulgach tj. umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty zaległości w podatkach i opłatach lokanych w 2018 r.

  Informacja o udzielonych ulgach tj. umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty zaległości w podatkach i opłatach lokanych w 2018 r.

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2018 rok

  przeczytaj całość »

 3. 24 maja 2019 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY W ŁOPUSZNIE O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁOPUSZNO ZA 2018 ROK

  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY W ŁOPUSZNIE O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁOPUSZNO ZA 2018 ROK

  Zgodnie z przepisem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
  w (…)

  przeczytaj całość »

 4. 22 maja 2019 14:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

  Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie