Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 października 2018 18:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

  ,,Zakup, dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Czartoszowy’’

  1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 października 2018 15:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb

  Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 15 października 2018 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Informacja dla Wykonawców Nr 1

  Informacja dla Wykonawców Nr 1

  „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  przeczytaj całość »

 4. 15 października 2018 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  przeczytaj całość »

 5. 12 października 2018 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zamówieniu

  „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie