Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 października 2018 14:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T wm. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb

  Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 października 2018 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn:

  Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

  przeczytaj całość »

 3. 26 października 2018 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Oferta pracy

  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE

  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE

  Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w konkursie na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie wpłynęła 1 oferta. W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie (…)

  przeczytaj całość »

 4. 25 października 2018 21:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
  (teks (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie