Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 25 września 2018 14:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  dla zadania:

  Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” w roku 2018

  przeczytaj całość »

 2. 20 września 2018 10:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Zad. 1 Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, Zad. 2 Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika

  Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Zad. 1 Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, Zad. 2 Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika

  przeczytaj całość »

 3. 20 września 2018 09:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 września 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łopuszno do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

  Uchwała Nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 września 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łopuszno do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie