Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 lipca 2017 12:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

  Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

  Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb.

  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 12 lipca 2017 17:15 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Odpady

  Odpady

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (…)

  przeczytaj całość »

 3. 12 lipca 2017 16:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 36 załączników 36

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie