Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2017 16:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 36 załączników 36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 17.05.2017r, na wniosek z dnia 16.05.2017r., złożony przez Gminę Łopuszno ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, została wydana: DECYZJA Nr 02/2017 Wójta Gminy Łopuszno, Znak: GI-6733.01.2017 z dnia 12.07.2017r., w sprawie – ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno” o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości:

- kanalizacja sanitarna o dł. ~ 24 500,00 m o średnicy 200 ÷ 250 mm,

- odgałęzienia sanitarne o dł. ~ 4 800,00 m o średnicy 160 mm,

- kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,00 m o średnicach 90 ÷ 160 mm,

- przepompownie ścieków sieciowe PS: 9 szt.: Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9,

- przepompownie ścieków lokalne PL: 4 szt.: PL1, PL2, PL3, PL4.


Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości: Łopuszno, Eustachów Duży, Eustachów Mały, Orczów, Jasień, Wielebnów, Wielebnów - Zasłońce –Gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.


Wykaz działek oznaczonych w ewidencji gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja:


- w obręb 22 – Łopuszno - Nr działek: 2, 12, 14, 28, 33/2, 35, 43/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 67, 68, 71, 76/4, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 91, 92/13, 92/14, 92/15, 92/19, 92/82, 92/83, 92/84, 95/3, 98/6, 99/18, 99/19, 119/1, 119/3, 120, 121/3, 121/6, 122/1, 128/2, 133, 135/2, 151/1, 151/3, 151/4, 152/1, 152/3, 152/4, 152/5, 153/2, 153/3, 153/4, 154/2, 154/3, 155/17, 155/18, 158/3, 187/2, 188, 194, 196, 254/1, 254/2, 254/3, 335, 340/2, 340/3, 340/6, 340/7, 340/8, 340/9, 344, 349/2, 349/3, 350/3, 351/4, 355/4, 356/1, 357/4, 360/1, 360/2, 361, 363/2, 364/4, 365/5, 366/7, 366/8, 366/9, 366/10, 367/13, 367/14, 367/15, 367/17, 367/19, 367/22, 367/23, 367/24, 367/25, 368/1, 368/2, 368/4, 368/9, 368/14, 368/18, 368/20, 368/21, 368/22, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 372/1, 372/2, 381/2, 385, 386, 387, 388, 389/2, 393, 395/1, 395/2, 396, 397/1, 397/2, 399/3, 401/1, 424/16, 425/2, 432, 433/1, 433/4, 433/9, 434/1, 434/2, 434/3, 440/2, 441/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445/1, 445/5, 445/6, 445/7, 445/8, 445/9, 445/11, 445/12, 445/13, 445/14, 445/15, 446/2, 446/3, 449/1, 449/5, 450/3, 450/6, 450/7, 453/1, 453/5, 453/7, 453/8, 453/10, 453/11, 455/1, 455/4, 455/5, 457/5, 459/3, 465/8, 467/5, 469/4, 470/2, 471, 472/1, 472/3, 473/2, 474, 475, 477, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 480/3, 480/5, 481/3, 481/5, 481/6, 481/7, 481/9, 481/10, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 487/2, 487/4, 488, 489, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/3, 492/4, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 496/1, 496/2, 497/1, 497/2, 498, 499, 504, 508/6, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 523/1, 528/1, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537/3, 537/4, 537/5, 537/7, 537/8, 538/1, 538/2, 545/2, 545/4, 596/2, 596/3, 602/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 615/1, 615/2, 615/8, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13, 615/14, 615/17, 615/19, 615/20, 615/21, 616/3, 618/5, 618/6, 620.


- w obręb 9 – Eustachów - Nr działek: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/16, 3/18, 4/3, 6/3, 5/3, 3/19, 8/1, 8/2, 8/5, 9/4, 9/6, 10/3, 11/3, 12/1, 12/2, 13/3, 14/2, 14/3, 16/1, 17/1, 404, 405, 406/2, 406/3, 50/3, 101/2, 101/3, 101/4, 102/3, 104/1, 104/4, 104/5, 106, 111/1, 111/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 130/1, 134, 135, 136, 139/1, 140/2, 140/3, 142/2, 142/3, 142/4, 144/1, 146/1, 148/1, 160/1, 162/1, 164/1, 166/1, 168/1, 170/2, 172/1, 174/1, 176/2, 176/4, 178/1, 180/1, 182/1, 184/1, 185/3, 186/4, 186/5, 187/3, 188/3, 189/3, 190, 197/1, 198/1, 204/2, 206, 207/1, 209, 211/2, 213/2, 215/2, 217/3, 217/4, 219/2, 221/2, 223/2, 225/2, 227/2, 229/2, 231/2, 233/2, 235/2, 237/6, 239/1, 241/2, 241/3, 243/1, 245/1, 249/1, 249/3, 251/1, 255/1, 257/2, 259/2, 261/1, 263/1, 265/2, 267/1, 269/1, 271/3, 271/4, 277/1, 279/2, 281/2, 283/2, 293/1, 295/4, 402, 413/1, 413/2, 1.414, 414/1, 414/2, 420/5, 16/2, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 23, 27/1, 27/2, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43/2, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 64/1, 64/3, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 71, 77, 79, 80, 83, 84/1, 84/2, 421/1, 421/4, 304/1, 304/2, 310, 315, 316, 323/2, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345/1, 346/2, 347/3, 351/1, 351/2, 354/1, 354/2, 353, 92/1, 92/2, 96, 97, 98, 99, 100.


- w obręb 17 – Jasień - dotyczy Nr działek: 159, 160, 165, 166, 168, 169, 170/1,170/3, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 258, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264, 282, 283, 285, 287/2, 321, 329/2, 335, 339, 435, 442/1, 442/3, 442/4, 190, 191, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 214/2, 247, 257/1.


- w obręb 47 – Wielebnów - dotyczy Nr działek: 2/3, 3/8, 4/1, 5, 7, 8/1, 8/2, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10/12, 11/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29/2, 30/1, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 68/1, 83/4, 83/6, 84/1, 86/1, 86/2, 89/3, 89/4, 90/2, 90/4, 90/5, 91/2, 91/4, 92, 93, 94, 95/3, 98/2, 103/3, 110, 111/2, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/5, 114/6, 114/10, 115, 117/1, 117/2, 118/2, 121/1, 123/2, 124, 125/1, 126, 127/1, 127/4, 130, 137, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 143/2, 144/2, 145/1, 145/3, 146, 147/1, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 149/1, 149/3, 149/5, 149/9, 150, 151/3, 151/6, 151/7, 151/9, 151/10, 153/2, 154/2, 155/2, 157/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/4, 170, 171, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 284/1, 284/2, 287/2, 290/1, 291/2, 304,


USTALA SIĘ


Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno” o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości:

- kanalizacja sanitarna o dł. ~ 24 500,00 m o średnicy 200 ÷ 250 mm,

- odgałęzienia sanitarne o dł. ~ 4 800,00 m o średnicy 160 mm,

- kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,00 m o średnicach 90 ÷ 160 mm,

- przepompownie ścieków sieciowe PS: 9 szt.: Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9,

- przepompownie ścieków lokalne PL: 4 szt.: PL1, PL2, PL3, PL4.


Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości: Łopuszno, Eustachów Duży, Eustachów Mały, Orczów, Jasień, Wielebnów, Wielebnów - Zasłońce –Gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.


Wykaz działek oznaczonych w ewidencji gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja:


- w obręb 22 – Łopuszno - Nr działek: 2, 12, 14, 28, 33/2, 35, 43/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 67, 68, 71, 76/4, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 91, 92/13, 92/14, 92/15, 92/19, 92/82, 92/83, 92/84, 95/3, 98/6, 99/18, 99/19, 119/1, 119/3, 120, 121/3, 121/6, 122/1, 128/2, 133, 135/2, 151/1, 151/3, 151/4, 152/1, 152/3, 152/4, 152/5, 153/2, 153/3, 153/4, 154/2, 154/3, 155/17, 155/18, 158/3, 187/2, 188, 194, 196, 254/1, 254/2, 254/3, 335, 340/2, 340/3, 340/6, 340/7, 340/8, 340/9, 344, 349/2, 349/3, 350/3, 351/4, 355/4, 356/1, 357/4, 360/1, 360/2, 361, 363/2, 364/4, 365/5, 366/7, 366/8, 366/9, 366/10, 367/13, 367/14, 367/15, 367/17, 367/19, 367/22, 367/23, 367/24, 367/25, 368/1, 368/2, 368/4, 368/9, 368/14, 368/18, 368/20, 368/21, 368/22, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 372/1, 372/2, 381/2, 385, 386, 387, 388, 389/2, 393, 395/1, 395/2, 396, 397/1, 397/2, 399/3, 401/1, 424/16, 425/2, 432, 433/1, 433/4, 433/9, 434/1, 434/2, 434/3, 440/2, 441/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445/1, 445/5, 445/6, 445/7, 445/8, 445/9, 445/11, 445/12, 445/13, 445/14, 445/15, 446/2, 446/3, 449/1, 449/5, 450/3, 450/6, 450/7, 453/1, 453/5, 453/7, 453/8, 453/10, 453/11, 455/1, 455/4, 455/5, 457/5, 459/3, 465/8, 467/5, 469/4, 470/2, 471, 472/1, 472/3, 473/2, 474, 475, 477, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 480/3, 480/5, 481/3, 481/5, 481/6, 481/7, 481/9, 481/10, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 487/2, 487/4, 488, 489, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/3, 492/4, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 496/1, 496/2, 497/1, 497/2, 498, 499, 504, 508/6, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 523/1, 528/1, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537/3, 537/4, 537/5, 537/7, 537/8, 538/1, 538/2, 545/2, 545/4, 596/2, 596/3, 602/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 615/1, 615/2, 615/8, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13, 615/14, 615/17, 615/19, 615/20, 615/21, 616/3, 618/5, 618/6, 620.


- w obręb 9 – Eustachów - Nr działek: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/16, 3/18, 4/3, 6/3, 5/3, 3/19, 8/1, 8/2, 8/5, 9/4, 9/6, 10/3, 11/3, 12/1, 12/2, 13/3, 14/2, 14/3, 16/1, 17/1, 404, 405, 406/2, 406/3, 50/3, 101/2, 101/3, 101/4, 102/3, 104/1, 104/4, 104/5, 106, 111/1, 111/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 130/1, 134, 135, 136, 139/1, 140/2, 140/3, 142/2, 142/3, 142/4, 144/1, 146/1, 148/1, 160/1, 162/1, 164/1, 166/1, 168/1, 170/2, 172/1, 174/1, 176/2, 176/4, 178/1, 180/1, 182/1, 184/1, 185/3, 186/4, 186/5, 187/3, 188/3, 189/3, 190, 197/1, 198/1, 204/2, 206, 207/1, 209, 211/2, 213/2, 215/2, 217/3, 217/4, 219/2, 221/2, 223/2, 225/2, 227/2, 229/2, 231/2, 233/2, 235/2, 237/6, 239/1, 241/2, 241/3, 243/1, 245/1, 249/1, 249/3, 251/1, 255/1, 257/2, 259/2, 261/1, 263/1, 265/2, 267/1, 269/1, 271/3, 271/4, 277/1, 279/2, 281/2, 283/2, 293/1, 295/4, 402, 413/1, 413/2, 1.414, 414/1, 414/2, 420/5, 16/2, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 23, 27/1, 27/2, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43/2, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 64/1, 64/3, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 71, 77, 79, 80, 83, 84/1, 84/2, 421/1, 421/4, 304/1, 304/2, 310, 315, 316, 323/2, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345/1, 346/2, 347/3, 351/1, 351/2, 354/1, 354/2, 353, 92/1, 92/2, 96, 97, 98, 99, 100.


- w obręb 17 – Jasień - dotyczy Nr działek: 159, 160, 165, 166, 168, 169, 170/1,170/3, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 258, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264, 282, 283, 285, 287/2, 321, 329/2, 335, 339, 435, 442/1, 442/3, 442/4, 190, 191, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 214/2, 247, 257/1.


- w obręb 47 – Wielebnów - dotyczy Nr działek: 2/3, 3/8, 4/1, 5, 7, 8/1, 8/2, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10/12, 11/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29/2, 30/1, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 68/1, 83/4, 83/6, 84/1, 86/1, 86/2, 89/3, 89/4, 90/2, 90/4, 90/5, 91/2, 91/4, 92, 93, 94, 95/3, 98/2, 103/3, 110, 111/2, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/5, 114/6, 114/10, 115, 117/1, 117/2, 118/2, 121/1, 123/2, 124, 125/1, 126, 127/1, 127/4, 130, 137, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 143/2, 144/2, 145/1, 145/3, 146, 147/1, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 149/1, 149/3, 149/5, 149/9, 150, 151/3, 151/6, 151/7, 151/9, 151/10, 153/2, 154/2, 155/2, 157/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/4, 170, 171, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 284/1, 284/2, 287/2, 290/1, 291/2, 304,


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienia bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1.Wnioskodawca

2.Pozostałe strony według wykazu zawartego w aktach sprawy.

3.Tablice ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Gminy w Łopusznie.

4.a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie